กฎของลูกเสือ 10 ข้อ สำคัญอย่างไร

กฎลูกเสือ 10 ข้อ

ลูกเสือ เป็นเยาว์ชนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีของ สังคม ลูกเสือมีความหมายว่าการผจญภัยในป่าหรือการทำกิจการการแจ้ง และยังมีแนวทางดำเนินชีวิตที่สอนให้เด็กๆโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมความดี กฎของลูกเสือ 10 ข้อ เป็นหลักสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบโดยวันนี้บทความของเรามีกฎของลูกเสือ อธิบายไว้ให้อย่างละเอียด  เพราะกฎของลูกเสือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต มุ่งมั่นให้เยาว์ชนเป็นคนดี โดยทั้งหมดมี 10 ข้อสามารถควบคุมการปฏิบัติตัวตนได้อย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง และต่อสังคมโดยเน้นย้ำถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี ความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่น ความมีน้ำใจทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัดเพื่อให้ตนเองเป็นคนดีในสังคมต่อไป กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ (ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า) อธิบายกฎของลูกเสือ10 ข้ออย่างละเอียดดังนี้ ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ หมายถึง การที่บุคคล รักษาศีลธรรมและคุณธรรมทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่วางใจของผู้อื่นประพฤติตนเป็นคนดี ความสำคัญของการเป็นลูกเสือที่มีเกียรติ นับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เยาว์ชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเสียสละและความรับผิดชอบ ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ จงรักภักดีหมายถึงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนา และชาติบ้านเมืองด้วยใจรักและบุคคลที่รัก ความสำคัญของข้อนี้ลูกเสือต้องมีความจงรักภักดี เพราะจะช่วยให้เยาว์ชนมีความรักต่อพระมหากษัตริย์  มีสำนึกที่ดีรู้จักการรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักหน้าที่ ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ทำประโยชน์แล้วไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือได้อย่างเต็มใจ … Read more

KSP Self-Service พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ฟรีได้ที่นี่

KSP Self-Service_1

เข้าระบบพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์KSP Self-Service วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คุรุสภาจะดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่KSP Self-Service เข้าระบบกดเมนู “พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้วยตัวเองไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนการพิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบKSP Self-Service (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว) ดังนี้ขั้นตอนการดำเนินการ ระบบจะแสดงตัวอย่างไฟล์สำเนาใบอนุญาตของท่าน (ไฟล์ PDF) ซึ่งท่านสามารถบันทึกหรือสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ฟรีมีข้อดีอะไรบ้าง? KSP Self-Service พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28515

เชื่อมต่อลิงก์เข้าสู่ระบบ DMC 2566 -2567 ข้อมูลจดเก็บรายบุคคล

DMC 2566_1

การกรอกข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของนักเรียน DMC 2566 สามารถทำได้ในปีการศึกษา 2566 โดยข้อมูลนี้จะถูกบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหรือที่เรียกว่า DMC นั่นเอง ระบบนี้เป็นที่ตั้งข้อมูลของนักเรียนทุกคนที่มีตัวตนในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นี้ วิธีบันทึก ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC66) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระยะที่ 1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC66) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566) 1.บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนในระบบ Data Management ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2566 ผ่านลิงก์ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec66 2.ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง สามารถตรวจความซ้ำซ้อนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสพฐ ทำการตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2566 3.ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน … Read more