“เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567” แนวข้อสอบล่าสุด

การเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 เพื่อเป็นแนวทางการการสอบใบขับขี่ ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้รถบนท้องถนนเป็นอย่างยิ่ง โดยใบขับขี่ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะขับขี่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายได้ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะในการขับขี่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร หากไม่มีใบขับขี่จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัย ยังเป็นหลักฐานสำคัญในการขอสินเชื่อและเป็นหลักฐานสำคัญในการสมัครงานในการสมัครงานบางประเภท เช่น พนักงานขับรถ พนักงานส่งของ เป็นต้น

“เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567” หมวดต่าง ๆ

สำหรับเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด ที่สามารถนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นแนวทางการการทำข้อสอบ

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 ป้ายบังคับมีพื้นสีขาวขอบสีแดง

Driver's license test answers 2023

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 ป้ายเตือนมีพื้นสีเหลืองขอบสีดำ

Driver's license test answers 2023

หมวดเครื่องหมายจราจรป้ายแนะนำ

Driver's license test answers 2023

หมวดวิธีการขับรถให้ปลอดภัย

 • การขับรถขณะฝนตกควรเปิดที่ปัดน้ำฝน พร้อมลดความเร็วของรถห้ามเปิดไฟฉุกเฉินตลอดทาง
 • จับพวงมาลัย วิธีที่ถูกต้องสุดนิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว
 • รถเกิดเสียหลักตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี และประคองรถต่อไป
 • เมื่อรถเสียต้องนำรถจอดเข้าข้างทาง พร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อให้รถคันอื่นรู้ว่ารถของเรากำลังเสีย
 • การขับผ่านทางแยก เราต้องทำตามสัญญาณไฟจราจรห้ามเปิดไฟฉุกเฉิน หรือเร่งความเร็ว
 • การหยุดรถทางแยก ผู้ขับขี่รถควร หยุดหลังเส้นแนวหยุดรถ
 • การกลับรถสามารถกลับรถได้ในระยะเกินกว่า 100 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน 
 • การใช้เกียร์ต่ำเพื่อหน่วงความเร็วของรถในทางลงลาดชัน ง่ายต่อการเลี้ยงเบรกและบังคับรถ
 • การคาดเข็มขัดนิรภัยต้องกระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อก
 • การขับรถชิดถนนผู้ขับขี่ขับรถช้าก็ควรขับชิดขอบด้านซ้ายของถนน
 • ผู้ขับขี่ขับรถเร็วหรือต้องการช่องแซงให้ขับชิดด้านขวาของถนน
 • การขับรถสวนทางกันให้ทุกคนชะลอความเร็วและขับชิดด้านซ้าย 
 • การขับรถเข้าโค้งหรือมุมเลี้ยวจะต้องควบคุมความเร็ว ให้ชะลอความเร็ว
 • รถเลี้ยวพร้อมกันต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวขวาก่อน 
 • การใช้ความเร็วนอกเขตกรุงเทพไม่เกิน 90 กม./ชม. ส่วนในเขตกรุงเทพไม่เกิน 80 กม./ชม.
 • การเปลี่ยนช่องจราจรต้องกระจกมองข้างแล้วเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว
 • การเปิดไฟเลี้ยว ตามหลักมารยาทการขับขี่ที่ถูกต้องไม่น้อยกว่า 30 เมตรให้ก่อนที่จะเลี้ยว 
 • การเปิดไฟฉุกเฉินใช้เฉพาะเมื่อรถเสียหรือรถเกิดอุบัติเหตุ

หมวดการดูแลรถยนต์

 • การเติมแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำกลั่นเพราะเป็นตัวนำไฟฟ้าและการหมั่นตรวจเช็กระดับของน้ำกลั่น
 • การเติมถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำบาดาล และควรเผื่อพื้นที่การขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน
 • การหมุนพวงมาลัยรถขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลให้ ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
 • ขั้วแบตเตอรี่มีคราบกรดให้ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจาระบี
 • การตรวจสอบสายพานเครื่องยนต์ ให้ใช้มือกดสายพานเครื่องยนต์
 • การเช็กสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้ง เช่น ตรวจแรงดันลมยาง ระบบเบรก และน้ำมันหล่อลื่น
 • เครื่องยนต์ร้อนสูงควรหยุดรถในที่ปลอดภัยแล้วปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อน 
 • การสตาร์ทเครื่องยนต์ ขึ้นเบรกมือ ปลดเกียร์ว่าง ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เหยียบคลัตช์ สตาร์ทเครื่องยนต์ 
 • การขับรถลุยน้ำควรเร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย อย่าหยุดรถกลางน้ำ
 • การแก้ไขผ้าเบรกเปียกเหยียบเบรกเบา ๆ แล้วปล่อยหลาย ๆ ครั้งจะช่วยไล่ความชื้น
 • การถอดขั้วแบตเตอรี่จะต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ที่เป็น ขั้วลบออกก่อน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 นาที

หมวดกฎหมายรถทั่วไป

 • อายุของใบขับรถชั่วคราวกรมการขนส่งทางบกขยายเวลาให้มีอายุ 2 ปี 
 • การเสียค่าปรับกระทำความผิดจราจรทางบกต้องติดต่อชำระค่าปรับภายในเวลา 7 วัน 
 • เปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลา 7 วันหากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ใบขับขี่หาย ย้ายทะเบียนรถ การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลา 15 วัน
 • ใบขับขี่หมดอายุมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปีสามารถต่อล่วงหน้าได้  3 เดือน
 • เอกสารคู่ใบอนุญาตขับรถให้เตรียมสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • การวัดระดับแอลกอฮอล์ ขณะผู้ขับรถต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  หากตรวจพบว่าเกินที่กฎหมายกำหนดมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • การบรรทุกสิ่งของไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถบรรทุก สิ่งของยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
 • การขับรถห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร
 • การเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

หมวดมารยาทการขับรถ

 • คุณสมบัติผู้ขับรถ มีความรับผิดชอบ มองโลกในแง่ดี อดทนอดกลั้น
 • การใช้แตรรถ เพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
 • มารยาทในการขับรถ ควรหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
 • มารยาทในการจอดรถโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
 • ไม่ควรเปิดไฟสูงในขณะที่มีรถสวนทางและขณะขับรถตามหลังคันอื่น
 • การเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับรถทุกคนต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การให้ทางร่วมควรหยุดให้คนข้ามถนนก่อน หรือก่อนเลี้ยวขวาควรหยุดรอรถทางตรงสวนมาก่อน

เช็กแนวข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวดต่าง ๆ สำหรับหลายคนที่กำลังต้องการใบขับขี่เพื่อนำไปใช้งาน