ขั้นตอน ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ปี 2566-2567

สำหรับท่านที่ต้องการ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ปี 2566-2567 สามารถเลือกจองคิวทางออนไลน์ได้ก่อน  หรือจะเลือกเดินทางไปขนส่งก็ได้เช่นกัน จะทางไหนก็ต้องมีการรองรับการอบรมออนไลน์ก่อน  โดยการอบรมดังกล่าว จะมีคลิปเกี่ยวกับการขับรถและ กฎจราจรต่างๆ สามารถหาดูที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com  ได้เลยทันที และขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ ที่คุณสามารถอ่านบทความจากทางเราได้อย่างสะดวกสบาย รับรองว่ามีประโยชน์ให้คุณได้ดีอย่างแน่นอนใช้เวลาประมาณ 1-3 ชม. แต่ละคลิป แบ่งเป็น 15 นาที ซึ่งคุณสามารถจัดสรรเวลาได้ด้วยตัวเอง สำหรับคนที่ไม่อยากจองคิว หากมีเอกสารพร้อมสามารถไปที่กรมขนส่งได้เลย เพื่อทำเรื่องต่อใบขับขี่ แต่อาจจะใช้เวลานานพอสมควร การจองคิวออนไลน์จึงเป็นที่นิยมมากในตอนนี้

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2

วิธีจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue

สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา หรือไม่อยากลุ้นที่กรมขนส่งฯ ว่าจะมีคิวยาวมากขนาดไหน การเลือกจองคิวออนไลน์จึงเป็นทางเลือกสำหรับคนในยุคนี้ เพราะการจองคิวออนไลน์มีความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการจองคิวออนไลน์ บนเว็บไซต์หรือแอปมือถือ DLT Smart Queue ที่มีทั้งระบบ iOS และ Android สามารถจองได้ที่

วิธีการจองคิวในเว็บไซต์หรือแอปมือถือ

 1. กดเลือก ประเภทบริการ งานที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
 2. กดเลือก ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
 3. กดเลือก  ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
 4. เลือกประเภทของรถ
 5. ใส่ข้อมูลวันหมดอายุใบขับขี่
 6. เลือกประเภทใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุ และเลือกว่าจะอบรมแบบออนไลน์หรือจะไปอบรมที่สำนักงาน
 7. จองคิวในวันที่ต้องการ (เฉพาะเมื่อมีคิวที่ว่างอยู่)
ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 3

ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน

กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุ ในส่วนของใบอนุญาตใบขับขี่ส่วนบุคคล สามารถยื่นคำขอใหม่หรือทำการต่อใบขับขี่โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ใบขับขี่หมดอายุ 1 ปี ยื่นคำขอต่อใบขับขี่ได้เลย
 2. ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่
 3. ใบขับขี่หมดอายุมาแล้วเกิน 3 ปี ต้องผ่านการอบรมใหม่และสอบข้อเขียนใหม่ ทดสอบการขับรถใหม่ทั้งหมด และยื่นใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมอีกด้วย

ทําใบขับขี่ต้องอายุเท่าไหร่

คุณสมบัติของผู้ขอทำใบขับขี่ประเภทต่าง ๆ ต้องมีอายุตามเกณฑ์ ดังนี้

 • ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่มอไซค์ชนิด ใบขับขี่ส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • สำหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซี การขอใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ชั่วคราวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • มอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซี อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • จักรยานยนต์สาธารณะ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • รถยนต์สามล้อและรถยนต์สาธารณะอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ถนน รถแทรกเตอร์ รถบดถนน ใบขับขี่รถประเภทอื่น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกในช่วงเวลาไม่เกิน 1 เดือน
 • ผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ หรือที่สำนักงานขนส่งฯ ได้

คำแนะนำ

 1. ควรจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนวันที่ไป
 2. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
 3. ศึกษาข้อสอบก่อนที่จะสอบข้อเขียน
 4. ควรฝึกขับรถก่อน เข้าทดสอบขับรถ

(ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 1584)

ต่อใบขับขี่ 2567 แบบไม่ต้องจองคิว

สำหรับคนที่ไม่จองคิวออนไลน์ไปก่อนก็สามารถต่อที่ขนส่งได้เลย ในปี 2567 มีทั้งแบบ 2 ปี เป็น 5 ปี และแบบ 5 ปี เป็น 5 ปีนั้น ไม่จำเป็นต้องจองคิวออนไลน์ก็ได้เพียงผ่านการอบรม ทาง ระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาก่อน และนำผลผ่านการอบรมออนไลน์แนบมาพร้อมกับใบรับรองแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถก็สามารถต่อได้เหมือนกัน