ปกรายงาน สีสันสวยงาม ดาวน์โหลดฟรี

การทำ ปกรายงาน เป็นสิ่งสำคัญเพราะคุณต้องเลือกให้ถูกแบบตามที่สถาบันการศึกษากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็น การเลือกปกรายงานให้เข้ากับเนื้อหา รวมถึงสีสันต่างๆ การเลือกลวดลายก็ไม่ควรมองข้าม ซึ่งในยุคปัจจุบันการทำปกรายการไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ปกรายงานห่อหุ้มกระดาษประกอบไปด้วยปกหน้า ปกหลัง ควรเป็นกระดาษแข็งพอสมควร หรืออาจจะเลือกใช้ของสถาบันการศึกษาที่จัดสรรไว้สำเร็จก็ได้เช่นกัน ปกรายงานจะมีภาพหรือไม่มีภาพก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง จัดวางตัวอักษรให้สวยงาม ซึ่งในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบปกให้สวยงามได้อย่างง่ายดายและยังมีไฟล์หน้าปกให้คุณเลือกดาวน์โหลดได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสิ้นเปลืองเวลาไปหาซื้อเมื่อก่อนอีกต่อไป

ปกรายงาน 1

วิธีทำปกรายงาน

การทำปกรายงาน จะช่วยให้คุณได้ทบทวนความรู้วิชาต่างๆ ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการเย็บเล่มส่งอาจารย์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย โรงเรียนและสถาบันต่างๆ มีการจัดทำรายงานเพื่อให้คะแนนทางวิชาการ ดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องผ่านการทำรายงาน ส่งให้ครูทุกภาคเรียน มีทั้งรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม และการทำรูปแบบรายงานที่ถูกต้อง มีดังนี้ 

ปกรายงานจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนดังนี้

1.รายงานเรื่อง

  • บรรทัดแรก : ของหน้าปกรายงานบรรทัดบนสุด พิมพ์คำว่า “รายงาน” เท่านั้น
  • บรรทัดที่สอง: เรื่อง…..(เรื่องที่อยู่ในเนื้อเรื่อง)

ใช้ตัวอักษรขนาด 20px หรือมากกว่าวางตัวหนังสือจัดหน้าไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ

2.ชื่อผู้จัดทำ

การเขียนปกรายงานให้ถูกต้อง ต้องใส่ชื่อผู้จัดทำให้อยู่ด้านล่างของเรื่อง เว้นบรรทัดตามความเหมาะสม ถ้าเป็นรายงานเดี่ยว ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลเดียว แต่ถ้าเป็นรายงานกลุ่ม ใส่ที่ละชื่อ พร้อมเลขที่ หรือเลขประจำตัวนักเรียนแล้วเรียงลงมาตามฟอร์มของโรงเรียน

3.รายงานนี้เสนอ

หลังคำว่า “เสนอ” ในแบบฟอร์มหน้าปกรายงาน ควรจะใส่ชื่อของอาจารย์ประจำวิชา หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาตามที่เหมาะสม ในส่วนตรงนี้ควรระบุชื่ออย่างถูกต้อง เนื่องจากเมื่อส่งไปแล้วหรือวางไว้ในห้องพักอาจารย์หรือที่โต๊ะทำงาน จะช่วยลดความสับสนในกรณีที่มีวิชาเดียวกันหรืองานด้านเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน และป้องกันการสูญหายได้ในอนาคต

4.รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา


รายวิชา และรหัสวิชา ปกรายงานทั่วไปจะใส่บรรทัดด่านล่าง เช่น รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา ว.0003 ใส่ชื่อ อาจารย์ประจำวิชา ให้อยู่ด้านล่าง เพื่อไม่ให้สับสนเพราะวิชาเดียวกันอาจมีหลายอักษรย่อ

5.ภาคเรียน ปีการศึกษา สถาบัน

ในส่วนสุดท้าย จะใส่ชื่อมหาลัย โรงเรียน หรือ สถาบันพร้อมใส่ภาคเรียน ปีการศึกษา เสมอเช่น “ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียน……” ด้วยความสำคัญของเอกสารนี้สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ เมื่อมีการประกวดโครงงานจากหลายสถาบัน อาจเกิดการมอบรางวัลไปยังผู้ทำรายงานนี้ โดยที่ผู้ได้รับรางวัลนั้นจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ทำรายงานที่มีคุณภาพและความสามารถ ซึ่งมีประโยชน์ในการเสริมสร้างความสามารถและชื่อเสียงของผู้เข้าประกวดในอนาคต

ยกตัวอย่าง หน้าปก (ปกนอก)

  • ชื่อเรื่องรายงาน (ตัวอักษร 26 ตัวหนา)
  • เสนอ (ตัวอักษร 22 ตัวหนา)
  • ชื่อผู้จัดทำรายงาน (จัดทำโดย) ใส่ชื่อผู้จัดทำรายงาน (ตัวอักษร 22 ตัวหนา)
  • ภาคเรียน/ปีการศึกษา   (ตัวอักษร 20 ตัวหนา)
  • โรงเรียนหรือสถานศึกษา (ตัวอักษร 20 ตัวหนา)

หน้าปกรอง (ใช้กระดาษเปล่าสีขาว)

หน้าปกใน (เหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)

ปกรายงาน 2

ปกรายงานขนาดตัวอักษรควรใช้เท่าไร

ขนาดตัวอักษรที่นิยมใช้ในปกรายงานอยู่ที่ 20px สำหรับฟอนต์ที่เป็นที่นิยม อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดทำร่วมกันโดยมีผู้จัดทำหลายคน สามารถปรับลดหรือย่อขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสมได้ แต่ควรรักษาขนาดตัวอักษรไม่ให้ต่ำกว่า 16px เพื่อให้ชื่อหรือข้อความมองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ การใช้ฟอนต์และขนาดตัวอักษรบางครั้งอาจถูกกำหนดโดยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเพื่อความสมดุลและสามารถจัดหน้าได้ตรงตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา

สําหรับผู้ที่สนใจจะทําการ์ดอวยพรคริสต์มาสส่งเพื่อนและครอบครัว บทความ วิธีทําการ์ดอวยพรคริสต์มาสสวยๆ จะแนะนําวิธีการออกแบบและตกแต่งการ์ดอวยพรคริสต์มาสให้มีสีสันสวยงาม พร้อมทั้งแนะนําเทคนิคการตกแต่งให้การ์ดมีมิติและน่าสนใจ รับรองว่าผู้รับจะประทับใจแน่นอน

Leave a Comment