ประเภทของโครงงาน

โครงงาน 1

หลายคนสงสัยว่าโครงงานคืออะไร และประเภทของโครงงานมีกี่อย่าง? โครงงานคือการศึกษา การค้นคว้าหรือการทดลองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ต้องการหาความรู้หรือสงสัยอยู่ หรือต้องการแก้ปัญหาด้วยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะได้ทั้งผลสรุปและผลลัพธ์ ต่างๆ อาจไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายก็ได้ เพราะโครงงานนั้นจะเกิดจากการกระทำที่ไม่ที่ผู้ใดเคยทำมาก่อน ผลอาจจะออกมาไม่ตรงจุดก็ไม่ใช่ปัญหาการทำโครงงานแต่อย่างใด โครงงานเหมือนการทำวิจัยเล็กๆ มีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบนั้นกระบวนการไม่ยุ่งยากเท่ากับการทำวิจัยและผู้ทำช่วงวัยนี้อาจจะทำได้ไม่เท่ากับนักศึกษา นักวิชาการ เพราะไม่เข้มงวดเท่ากับการทำวิจัยนั่นเอง โครงงาน มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 1.โครงงานทดลอง โครงการทดลองนี้มุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (What it will be) เมื่อทำการทดลองกับตัวแปรต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อตัวแปรตาม การทดลองจะใช้ตัวแปรต้นในการจำลองสถานการณ์ที่ต้องการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าตัวแปรต้นมีผลต่อตัวแปรตามอย่างไร และมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรตามได้ด้วย เพื่อให้ได้ความรู้และเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทดลองในที่สุด 2.โครงงานสำรวจ เป็นโครงงานที่มีสภาพอยู่ในปัจจุบัน ประเภทโครงงานนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการสำรวจทางธรรมชาติและจำแนกย่อยเป็นหมวดหมู่ นำเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนขึ้น โครงงานนี้ผู้เรียนจะต้องไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตหรือการบันทึกต่างๆ ในการศึกษานั่นเอง 3.โครงงานประดิษฐ์ คือการนำทฤษฎีความรู้มาประยุกต์ใช้ และเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานหรือการใช้สอยอย่างอื่นก็สามารถคิดค้นโครงการนี้ได้ตามต้องการเนื่องจากเป็นการประดิษฐ์ที่ยังไม่มีใครทำ จึงเป็นความคิดที่ค่อนข้างอิสระ สามารถปรับปรุงแต่งได้และดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วได้ เพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างแบบจำลองต่างๆโครงงานประเภทนี้เป็นการทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไข เป็นระยะจึงเรียกว่า โครงงานทดลองเชิงพัฒนา เทคนิคคิดหัวข้อโครงงานให้ถูกใจอาจารย์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน การทำโครงงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูและนักเรียน ในยุคปัจจุบันการทำโครงงาน นั้นไม่ยากเท่าเมื่อก่อน … Read more

กฎของลูกเสือ 10 ข้อ สำคัญอย่างไร

กฎลูกเสือ 10 ข้อ

ลูกเสือ เป็นเยาว์ชนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีของ สังคม ลูกเสือมีความหมายว่าการผจญภัยในป่าหรือการทำกิจการการแจ้ง และยังมีแนวทางดำเนินชีวิตที่สอนให้เด็กๆโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมความดี กฎของลูกเสือ 10 ข้อ เป็นหลักสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบโดยวันนี้บทความของเรามีกฎของลูกเสือ อธิบายไว้ให้อย่างละเอียด  เพราะกฎของลูกเสือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต มุ่งมั่นให้เยาว์ชนเป็นคนดี โดยทั้งหมดมี 10 ข้อสามารถควบคุมการปฏิบัติตัวตนได้อย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง และต่อสังคมโดยเน้นย้ำถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี ความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่น ความมีน้ำใจทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัดเพื่อให้ตนเองเป็นคนดีในสังคมต่อไป กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ (ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า) อธิบายกฎของลูกเสือ10 ข้ออย่างละเอียดดังนี้ ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ หมายถึง การที่บุคคล รักษาศีลธรรมและคุณธรรมทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่วางใจของผู้อื่นประพฤติตนเป็นคนดี ความสำคัญของการเป็นลูกเสือที่มีเกียรติ นับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เยาว์ชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเสียสละและความรับผิดชอบ ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ จงรักภักดีหมายถึงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนา และชาติบ้านเมืองด้วยใจรักและบุคคลที่รัก ความสำคัญของข้อนี้ลูกเสือต้องมีความจงรักภักดี เพราะจะช่วยให้เยาว์ชนมีความรักต่อพระมหากษัตริย์  มีสำนึกที่ดีรู้จักการรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักหน้าที่ ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ทำประโยชน์แล้วไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือได้อย่างเต็มใจ … Read more

Canva เข้าสู่ระบบออกแบบกราฟิกและออกแบบสื่อต่าง ๆ

canva login

การใช้งาน Canva เข้าสู่ระบบ เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกและสื่อต่าง ๆ ที่มีตัวช่วยมากมายพร้อมให้ผู้ใช้สร้างงานออกแบบได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ถึงแม้ผู้ใช้จะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ ก็สามารถใช้ Canva สร้างภาพประกอบมากมายสำหรับโฆษณา โปสเตอร์ นามบัตร สไลด์  E-book ภาพโซเชียลมีเดียและอื่น ๆ อีกมากมาย Canva มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีเทมเพลตที่ให้เลือกหลายประเภทและมีเครื่องมือการออกแบบที่ครอบคลุมทั้งการแก้ไขรูปภาพ การเขียนข้อความ และการจัดวาง นอกจากนี้การใช้งาน Canva ยังสามารถใช้งานได้ในแบบฟรี เหมาะสำหรับนักออกแบบมือใหม่ นักเรียน นักศึกษา Canva เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนการใช้งาน Canva ด้วยเครื่องมือที่สามารถทำได้หลากหลาย โดยในปัจจุบันนี้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีประโยชน์มากมายเหมาะกับครีเอเตอร์ที่ต้องการสร้างรายได้ หรือใช้เป็นแหล่งสะสมผลงานสำหรับขาย หรือแจกฟรีได้ในแพลตฟอร์มเพียงการสมัครหรือลงทะเบียน Canva ตามลิงก์ดังนี้ https://www.canva.com/ เพื่อเข้าสู่ระบบ และจะได้พบความสามารถที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้งาน วิธีการใช้งานฟรี Canva ลงทะเบียนได้หลายช่องทาง สำหรับใช้งาน Canva เพื่อการออกแบบดีไซน์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์นั้น ในกรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังใช้เครื่องมือฟรีต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ … Read more

สื่อการสอนรูปแบบเกม wordwall เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

wordwall 1

สำหรับอาจารย์ที่กำลังมองหาเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนหรือรูปแบบเกมออนไลน์ที่สนุกอยู่? เราขอแนะนำเว็บไซต์ wordwall เป็นเว็บไซต์ที่ครูสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและอิสระ เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบเกมออนไลน์ที่ใช้งานได้ง่าย ทำให้นักเรียนสนุกกับสื่อการสอนนี้อีกด้วย หากไม่สามารถพิมพ์ใบงานได้สามารถใช้สื่อการสอนนี้เป็นเนื้อหาได้เลยทั้ง 2 แบบ เพียงแค่คุณคลิกเมนูภาษาไทย ก็รองรับและทำโจทย์ให้ได้เลยทันที ทำให้โปรแกรมตัวนี้ได้รับความนิยมมากนั่นเองค่ะ โดยวันนี้เรามีเทคนิค การสร้างเกมจากโปรแกรมwordwall มาแนะนำให้คุณในบทความข้างล่างรับรองเลยว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูและนักเรียนได้อย่างดีแน่นอน ใช้งานเว็บไซต์ฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย วิธีใช้งานโปรแกรมwordwall จุดเด่นของโปรแกรมมีอะไรบ้าง ประโยชน์ของเกมการศึกษาออนไลน์มีอะไรบ้าง เกมการศึกษาออนไลน์นั้นมีประโยชน์มากมาย เป็นวิธีสอนที่ดึงดูดสำหรับเด็กนักเรียนในยุคนี้ทำให้การเรียนมีความสนุกมากขึ้น นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกวิชานั้นๆ  หากมีเกมออนไลน์เข้ามา ก็จะถูกกระตุ้นให้การเรียนลื่นไหลกับวิชานั้นๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทดสอบการเรียนของนักเรียนได้อีกด้วยประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับมีดังนี้เช่น 1.ช่วยทำให้เด็กๆ มีสมาธิเพิ่มขึ้น เพราะเกมศึกษาออนไลน์ฟรี นั้นช่วยให้เด็กสนใจหรือฝึกสมาธิได้ดี ช่วยฝึกวิธี ให้จดจ่อและตั้งใจทำออกมาให้ได้ดีที่สุด 2.เก็บข้อมูลได้ดีขึ้น เกมออนไลน์ฟรีมีแนวทาง การเรียนรู้การลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่แนวความคิดแต่สามารถทดลองใช้จากประสบการณ์ทำให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลและวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้พวกเขาชนะได้อีกด้วย 3.สามารถแก้ปัญหาได้ดี ทำให้นักเรียนสามารถคิดเชิงกลยุทธ์เกมนั้นๆให้สำเร็จได้ในเวลาที่รวดเร็ว เกมออนไลน์ฟรีสามารถร่วมคิดและดำเนินการได้ทุกวิถีทาง รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ได้คะแนนที่สูงที่สุดในการชนะคู่ต่อคุณนั่นเอง บทสรุปเกมศึกษาออนไลน์ฟรีมีความจำเป็นไหม? สำหรับยุคดิจิตอลแบบนี้ สื่อการเรียนการสอนได้พัฒนามากขึ้นทุกวัน และทำให้อาจารย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าการสอนในรูปแบบเก่า ในโลกของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเราแนะนำเลยค่ะ เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์มาก จำเป็นที่ต้องเข้ามามีบทบาท เพื่อให้นักเรียนในยุคนี้มีความสนุกและได้ถูกกระตุ้นการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ช่วยให้พัฒนาในด้านต่างๆ อีกด้วย และที่สำคัญเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สามารถใช้งานได้ฟรีผ่านเว็บไซต์เกมศึกษาออนไลน์รับรองเลยว่ามีประโยชน์ … Read more

Download ภาพระบายสีเจ้าหญิง ฟรีได้ที่นี่

ภาพระบายสีเจ้าหญิง

สามารถดาวน์โหลด ภาพระบายสีเจ้าหญิง ฟรีได้ที่นี่! เราคัดสรร ภาพระบายสี เจ้าหญิงสวยๆ รวมไว้ให้ครูและนักเรียนดาวน์โหลดหรือคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะ ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการของลูกๆ ได้ดีอีกด้วย ฝึกทักษะกล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรง ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และยังส่งผลให้สมองได้พัฒนาอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ สมาธิ โดยเรามีรูปแบบมากมายให้คุณดาวน์โหลดได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียค่าบริการเลยสักบาท สามารถเรียนรู้ได้ตามวัยและการเลือกใช้สีให้เหมาะกับช่วงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน ข้อดีสำหรับการระบายสีงานศิลปะ สามารถเลือกดาวน์โหลดภาพระบายผ่านเว็บของเราได้เลย หรือจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ zip ที่ Link ด้านล่างก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยเรายกตัวอย่างภาพระบายสีเจ้าหญิงสวยๆให้คุณได้เลือกดังต่อไปนี้ เลือกสีแบบไหนให้เหมาะกับวัยเด็ก สำหรับคุณครูและคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ยังกังวลใจอยู่ว่าจะเลือกสีแบบไหนที่เหมาะกับวัยเด็กๆ  เมื่อครบ 1 ปี เด็กๆ จะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น เพราะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้ว หากอยากเปิดโอกาสให้เด็กๆ เรียนรู้ศิลปะก็สามารถใช้การระบายสีได้ และแต่ละวัยนั้นจะมีสีที่เหมาะแตกต่างกันออกไปในช่วงอายุ โดยเรารวบรวมข้อมูลไว้ให้ดังนี้ 1.วัย 1 ขวบครึ่งถึง 3 ปี ควรเลือกสีแบบไหนดี สำหรับเด็กวัยกำลังพึ่งเรียนรู้และยังไม่ถึงวันเข้าโรงเรียน คุณแม่คุณพ่อสามารถลองวางสีให้เด็กๆ ระบายสีได้แม้จะมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรก็ตามเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขกับการจินตนาการ บางคนอาจจะหยิบสีเข้าปากหรือเอามาเลียได้ การเลือกสีให้เหมาะกับเด็กวัยนี้ควรเลือกสีน้ำ ปลอดสารใช้มือจุ่มแปะหรือว่าเลือกใช้สีเทียมด้านใหญ่ก็สามารถใช้ได้ เช่นกัน 2.วัย 3 – 4 … Read more

ปกรายงาน สีสันสวยงาม ดาวน์โหลดฟรี

ปกรายงาน 3

การทำ ปกรายงาน เป็นสิ่งสำคัญเพราะคุณต้องเลือกให้ถูกแบบตามที่สถาบันการศึกษากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็น การเลือกปกรายงานให้เข้ากับเนื้อหา รวมถึงสีสันต่างๆ การเลือกลวดลายก็ไม่ควรมองข้าม ซึ่งในยุคปัจจุบันการทำปกรายการไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ปกรายงานห่อหุ้มกระดาษประกอบไปด้วยปกหน้า ปกหลัง ควรเป็นกระดาษแข็งพอสมควร หรืออาจจะเลือกใช้ของสถาบันการศึกษาที่จัดสรรไว้สำเร็จก็ได้เช่นกัน ปกรายงานจะมีภาพหรือไม่มีภาพก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง จัดวางตัวอักษรให้สวยงาม ซึ่งในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบปกให้สวยงามได้อย่างง่ายดายและยังมีไฟล์หน้าปกให้คุณเลือกดาวน์โหลดได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสิ้นเปลืองเวลาไปหาซื้อเมื่อก่อนอีกต่อไป วิธีทำปกรายงาน การทำปกรายงาน จะช่วยให้คุณได้ทบทวนความรู้วิชาต่างๆ ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการเย็บเล่มส่งอาจารย์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย โรงเรียนและสถาบันต่างๆ มีการจัดทำรายงานเพื่อให้คะแนนทางวิชาการ ดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องผ่านการทำรายงาน ส่งให้ครูทุกภาคเรียน มีทั้งรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม และการทำรูปแบบรายงานที่ถูกต้อง มีดังนี้  ปกรายงานจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนดังนี้ 1.รายงานเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20px หรือมากกว่าวางตัวหนังสือจัดหน้าไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ 2.ชื่อผู้จัดทำ การเขียนปกรายงานให้ถูกต้อง ต้องใส่ชื่อผู้จัดทำให้อยู่ด้านล่างของเรื่อง เว้นบรรทัดตามความเหมาะสม ถ้าเป็นรายงานเดี่ยว ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลเดียว แต่ถ้าเป็นรายงานกลุ่ม ใส่ที่ละชื่อ พร้อมเลขที่ หรือเลขประจำตัวนักเรียนแล้วเรียงลงมาตามฟอร์มของโรงเรียน 3.รายงานนี้เสนอ หลังคำว่า “เสนอ” ในแบบฟอร์มหน้าปกรายงาน ควรจะใส่ชื่อของอาจารย์ประจำวิชา หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาตามที่เหมาะสม ในส่วนตรงนี้ควรระบุชื่ออย่างถูกต้อง เนื่องจากเมื่อส่งไปแล้วหรือวางไว้ในห้องพักอาจารย์หรือที่โต๊ะทำงาน จะช่วยลดความสับสนในกรณีที่มีวิชาเดียวกันหรืองานด้านเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน … Read more

วิธีเช็คเบอร์มิจฉาชีพ 2567

เช็คเบอร์แปลก_1

วิธีเช็คเบอร์มิจฉาชีพ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้ เพราะแต่ละวัน มีเบอร์โทรแปลกๆ โทรเข้ามาหลายสายแล้วคุณไม่กล้ารับสายเพราะกลัวจะเป็นเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพหลอกให้คุณโอนเงิน รวมไปถึงการส่ง SMS และการแอบอ้างว่าเป็นแหล่งธนาคารหรือสำนักงานที่ทำให้หลายคนเชื่อถือบางคนทำการแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูดข้อมูล ทำให้สูญเสียเงินในจำนวนหลักพันถึงหลักล้านก็มี ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนกลัว ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายๆ คนกำลังมองหาวิธีป้องกันซึ่งวิธีเบื้องต้นสามารถเช็คเบอร์โทรเข้า ผ่านช่องทางออนไลน์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ และยังมีเว็บรวมเบอร์มิจฉาชีพให้อีกด้วยทาง Specphone จะบอกวิธีเช็คเบอร์แปลกๆ  เพื่อป้องกันไม่ให้คุณเสียหายเราในอนาคตได้อีกด้วย วิธีเช็คเบอร์มิจฉาชีพทางออนไลน์ เช็คเบอร์มิจฉาชีพ หรือ เช็คเบอร์แปลก สามารถเช็คได้ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ  Anti-Fake News Center Thailand  แต่ยังมีอีก 4 วิธี ที่คุณสามารถค้นหาเบอร์เหล่านั้นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆและยังมีวิธีอื่นๆที่ทำให้คุณสามารถใช้ได้เช่นกัน เช่นเช็คเบอร์จากเครือข่ายที่ใช้งานอยู่โดยมีวิธีการใช้งานง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 1.เช็คเบอร์มิจฉาชีพทาง Google คุณสามารถเช็คเบอร์แปลกง่ายๆ เพียงเข้าสู่หน้า Browser เว็บ google ตามปกติและพิมพ์เบอร์ที่โทรเข้ามาเพื่อค้นหาว่าเบอร์เหล่านั้นมีคนเคยแจ้งว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเปล่า ถ้าเบอร์นั้นถูกแจ้งไว้แล้ว ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้คุณทันทีแต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องลองหาวิธีอื่นๆ ได้เหมือนกัน 2. เช็คเบอร์มิจฉาชีพทาง Facebook สำหรับโซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook ก็มีส่วนสำคัญในการเช็คเบอร์มิจฉาชีพได้เหมือนกัน โดยค้นหาเบอร์ในช่องค้นหาหรือเบอร์ที่คุณสงสัยถ้าหากเจอเบอร์เหล่านั้นเป็นเบอร์มิจฉาชีพก็จะมีคนโพสต์เตือนเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว หรือเช็คว่ามีตัวตนหรือไม่ก็ได้ อาจจะมีการผูกเบอร์โทรไว้กับบัญชี Facebook นั่นเอง … Read more

แจกไอเดียทำการ์ด คริสต์มาส 2567 ให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมและส่งคำอวยพรให้กับเพื่อน ๆ

Christmas card

เมื่อใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามา เชื่อว่านักเรียนทุกคนต้องรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกคนจะได้เข้าร่วมทำกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนได้มีการเตรียมกิจกรรมการทำการ์ดคริสต์มาสและเขียนคำอวยพรต่าง ๆ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัว ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและยังช่วยฝึกสมาธิได้อีกด้วยในการวาดภาพระบายสี และยังทำสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ เพื่อเป็นของตกแต่ง แจกสื่อการเรียนการสอน การ์ดคริสต์มาส สำหรับให้นักเรียน วันคริสต์มาส คือ การเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดศาสนาคริสต์ ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมาย ชาวคริสต์ทั่วโลกจะมีการจัดงานฉลองในทุก ๆ วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ที่เป็นวันที่มีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัว รวมไปถึงเพื่อนฝูงที่จะได้มีการสังสรรค์ และมีการมอบการ์ด คริสต์มาสให้กับกลุ่มเพื่อน ๆ และคนในครอบครัว โดยการแจกการ์ดคริสต์มาสจะมีการแจกการ์ดอย่างน้อย 2-3 ใบในแต่ละปี และในแต่ละจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนทำการ์ด คริสต์มาสในแบบต่าง ๆ มีทั้งการตกแต่งให้เป็นธีมคริสต์มาส ซึ่งจะมีทั้งกวางเรนเดียร์ ซานตาครอส ต้นคริสต์มาส เอลฟ์ และยังมีอีกมากมายที่สามารถเลือกมาใช้ตกแต่งการ์ดคริสต์มาสได้ตามที่ต้องการและให้มีความสวยงามและแปลกใหม่มากขึ้น วิธีทำการ์ดคริสต์มาสสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ทำกิจกรรมอย่างง่าย ในสื่อการเรียนการสอนยังคงใช้การ์ดคริสต์มาสในรูปแบบแบบดั้งเดิมและยังคงได้รับความนิยมและชื่นชอบด้วยวิธีการทำง่ายและใช้เวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถทำการตกแต่งได้ตามชอบและเพิ่มความโดดเด่นให้การ์ดคริสต์มาสให้น่าสนใจได้มากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มเติมข้อความอวยพรต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความโชคดีให้กับผู้รับ โดยการตกแต่งจะมีหลากหลายวิธีในการทำให้การ์ดคริสต์มาสของนักเรียนทุกคนโดดเด่นได้เพียงการนำกระดาษสีต่าง ๆ หรือใช้ตามธีมของเทศกาลรวมถึงสามารถใช้ของตกแต่งประเภทใดก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส ทั้งในแบบที่วาดขึ้นมาเอง … Read more

KSP Self-Service พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ฟรีได้ที่นี่

KSP Self-Service_1

เข้าระบบพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์KSP Self-Service วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คุรุสภาจะดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่KSP Self-Service เข้าระบบกดเมนู “พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้วยตัวเองไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนการพิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบKSP Self-Service (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว) ดังนี้ขั้นตอนการดำเนินการ ระบบจะแสดงตัวอย่างไฟล์สำเนาใบอนุญาตของท่าน (ไฟล์ PDF) ซึ่งท่านสามารถบันทึกหรือสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ฟรีมีข้อดีอะไรบ้าง? KSP Self-Service พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28515